Formulär – Sök praktik

Sök praktikplats hos oss
Du m

Sök praktikplats hos oss

Du måste ha fyllt 18 år. Fyll i formuläret, välj det yrkesområde du söker praktikplats inom. Skicka in till oss.

 

MEDGIVANDE OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Som praktiksökande hos oss på Meter Television AB kommer relevanta uppgifter om dig som du själv uppger för oss i detta formulär, behandlas i ett dataregister. Även de bilder som du kan ladda upp kommer att behandlas. Inga uppgifter sprids utanför Meter Television AB. Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligt till Meter Television AB begära utdrag ur detta dataregister. Du har också rätt att begära rättelse av uppgift eller återkalla ditt samtycke att behandla de uppgifter du ger oss i denna ansökan.

Jag har fyllt 18 år och samtycker till att Meter Television AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

 

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Yrkesområde

  Ämne

  Ditt meddelande

  Bilagor