Formulär – Skicka in din idé

Skicka in din idé
Skicka in ditt

Skicka in din idé

Skicka in ditt programförslag till vår utvecklingsavdelning. Periodvis är de väldigt arbetsbelastade och kan inte kontakta dig på ett tag. Programutveckling sker dock på lång sikt så ha tålamod.

I) Jag är medveten om och accepterar att varje koncept, design, struktur, karaktär, idé, scenplan, och/eller annat element som ingår i materialet som jag skickar in (“Materialet”) till Meter Television AB via detta formulär kan vara liknande eller identiskt med andra element som Meter Television AB eller annat bolag inom samma företagskoncern redan har tänkt arbeta med eller redan har börjat arbeta med, utveckla eller exploatera kommersiellt.
II) Jag försäkrar härmed att Materialet som jag skickar in via detta formulär skickas in självmant av mig samt att Materialet inte på något sätt har beställts av Meter Television AB.
III) Jag garanterar att jag, såvida inte annat skriftligt överenskommet, inte kommer att göra någon som helst anspråk mot Meter Television AB och/eller eller annat bolag inom samma företagskoncern med hänvisning till Materialet. Denna garanti gäller utan begränsning i tiden.
IV) Dessa villkor gäller även för Material skickat på annat sätt (t.ex per e-post, per post, eller på annat sätt) till Meter Television AB.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Genre

  Arbetsnamn/titel (obligatoriskt)

  Din idé

  Jag godkänner härmed Meter Televisions och Endemol Shine Nordics villkor