Tillsammans mot cancer
Produktion

Tillsammans mot cancer

TV4

description

I samarbete med Cancerfonden gör vi en gala som presenterar cancerdrabbade och cancerforskare såväl som artister. Målet är att samla in månadsgivare till Cancerfondens viktiga arbete med att dels stödja den främsta forskningen och dels sprida kunskap om sjukdomen.