Formulär – Sök jobb

Sök Jobb hos oss på Meter

Sök Jobb hos oss på Meter

Fyll i formuläret, välj den sysselsättning du söker och bifoga eventuellt dokument. Skicka in till oss!

MEDGIVANDE OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Meter Television AB värnar om din personliga integritet. Som jobbsökande på Meter Television AB kommer uppgifter om dig att behandlas i enlighet med gällande lag. Det är uppgifter som du själv i detta formulär har angivit för oss för att vi ska bearbeta din ansökan. Dessa uppgifter och de eventuella dokument som du sänder in till oss kommer att behandlas i ett dataregister. Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt begära utdrag ur detta dataregister för att se vilka uppgifter vi har insamlat om dig. Du har även rätt att begära rättelse av uppgift eller återkalla ditt samtycke att behandla dessa uppgifter och/eller dokument du sänder oss i via detta formulär.

Ställ din förfrågan skriftligen till Meter Television AB på raderapu@meter.tv

Meter Television AB är en del av Banijay Group. De uppgifter och dokument som behandlas i vårt dataregister kan komma att delas internt inom BanijayGroup-koncernen för samma syfte som de insamlades. Inga uppgifter kommer däremot att spridas utanför koncernen till tredje part. Vänligen se vår integritetspolicy för mer information kring vår hantering av personuppgifter.

Jag har fyllt 18 år och samtycker till att Banijay Group behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefonnummer

  Yrke

  Ditt meddelande

  Bifoga fil